Máte dotaz?
+420 603 357 606
0
Celkem : 0 Kč
0 Kč bez DPH
Pokračovat do košíku

Popis produktu

Princip výroby tohoto typu holografického efektu spočívá ve vícenásobné aplikaci stejné technologie, jaká je využita při výrobě klasického 2D hologramu. V první fázi je „vypálena“ první vrstva 2D obrazce a následně je na stejný podklad „vypálen“ druhý obrazec. Podklad pro takovýto hologram tedy musí obsahovat dva nebo tři 2D grafické náměty, které budou půdorysně překryty. Motivy v jednotlivých vrstvách pak budou viditelné pouze pod specifickými pozorovacími úhly nebo najednou, ale barevnými přechody odlišené. Takto vytvořené hologramy patří svými efekty k nejpůsobivějším.

Hologramové vrstvy jsou zcela nezávislé a při pozorování si vizuálně nepřekáží; pro zvýraznění grafického projevu jiných vrstev stačí hologramovou samolepku lehce natočit vůči zdroji světla. Grafické údaje zapsané v jiné než právě pozorované vrstvě nebudou buď viditelné vůbec, nebo budou vykazovat zcela jiné barevné přechody. Jestliže je pro Vaši aplikaci vhodné zapsání sériových čísel na plochu navrhované hologramové nálepky, může toto číslo být zapsaáno ve třetí holografické vrstvě - nemusíte se omezovat ve svém návrhu a využít obou holo vrstev pro obrázky, loga, grafiku, emblémy, symboly a texty tak, jak ukazuje obrázek podklady pro výrobu. Přidání další vrstvy se zcela nezávislým textem a výrobním nebo sériovým číslem popisuje sekce Váš návrh - číslovaný dvouvrstvý hologram. Identifikační údaje s libovolnými alfanumerickými znaky a čísly, které jsou automaticky inkrementovány (na každé další hologramové samolepce je číslo o jedničku vyšší - nejsou vyrobeny dvě se stejným číslem), jsou vypáleny do třetí holografické vrstvy.

Obrázek s ukázkovým hologramem Vám dává představu o možnostech 2D dvouvrstvých hologramů - omezení ve využití bohatších a jemnějších grafických předloh nejsou kladeny. Další texty je možné umístit do již zmíněné třetí vrstvy; zde budou mít při pozorování jiný vizuální projev než vrstva 1 a 2. Každou hologramovou etiketu je navíc ještě možné potisknout sítotiskem. Tato de facto již čtvrtá vrstva návrhu může nést seériové, výrobní číslo, označení šarže, roku výroby, označení typu výrobku atd. Vrstva sítotisku bude čitelná i za velmi špatných světelných podmínek a z jakéhokoli úhlu. Více o této technice sekce Váš návrh - Se sítotiskem.

Maximální velikost hologramu, který lze vyrobit, je 100x100mm.
Barva Stříbrná, Zlatá, Bronzová, Červená, Modrá, Fialová, Zelená, Růžová, Transparentní, Jiná
Tvar Čtverec, Obdélník, Kruh, Ovál, Jiný
Číslování Ne, Číslování termotransferem, Číslování laserem
Lepidlo Standardní, Zesílené
VOID vrstva Ne, Ano
Potisk hologramu (termotransfer/sítotisk) Ano, Ne
Hmotnost (kg) 0.00001

Jak navrhnout podklady?

Navrhnout grafické podklady pro výrobu hologramu není nic složitého. Hologramy se vyrábí na základě vektorových dat (křivky) - *.ai .cdr .eps .pdf. Preferujeme podklady vytvořené v Adobe Illustrator (.ai) či Corel Draw (.cdr).

Grafická data musí být v přesné velikosti pro výrobu (v mm). Jednotlivé vrstvy hologramu je potřeba rozdělit barevně (např. černá a modrá), aby bylo jasné, která data náleží vrstvě 1, a která vrstvě 2. Každá vrstva musí mít ořezovou křivku - naznačený výsek (červená nebo magenta o tloušťce max. 0.15pt) a pokud se grafické data této ořezové křivky dotýkají, musí ji přesahovat alespoň 2mm (spádová oblast), protože není technologicky možné vyrobit a vyseknout hologram bez byť jen minimální odchylky - viz modrá vrstva 1 na obrázku níže. Z tohoto důvodu také nedoporučujeme dávat jakékoliv okraje (rámečky) příliš blízko výsekové křivce. Černý okraj na ukázkovém návrhu níže reprezentuje minimální doporučenou mezeru od okraje. Co se tvaru týče, není možné vysekávat příliš ostré rohy. Každá čtvercová či obdélníková samolepka musí mít minimální rádius rohů 0.5mm. Nevytvářejte žádné ořezové značky (trim marks) a pokud je v návrhu použit jakýkoliv font, musí být převeden na křivky (font nesmí být upravitelný), jinak by mohlo dojít k jeho záměně.


Viditelnost vrstev
U dvouvrstvého hologramu lze zvolit, jestli budou viditelné obě vrstvy v místě překrývající se grafiky vrstev, nebo jestli data ukrytá pod černou vrstvou 2 zaniknou. Vždy záleží na povaze dat, pro tento příklad výše bychom doporučili výrobu se zánikem dat v místě překryvu, protože modrá vrstva nenese žádnou unikátní grafiku, ale opakující se vzorec slov, který by mohl rušit výsledný dojem z loga. Pokud by v modré vrstvě byla grafika, která by ztrátou v překryvu utrpěla na srozumitelnosti, doporučujeme vyrábět v režimu - obě viditelné.
 

Výrobní schéma dvouvrstvého hologramu


A1) Číslování
Každou hologramovou samolepku lze za příplatek číslovat a to buď laserem nebo termotransferovým potiskem. Laserové číslování vypaluje průhlednou oblast do nosné hliníkové folie, takže skrze vypálenou plochu lze pod samolepkou vidět podklad. Toto zabezpečení je velice obtížně padělatelné. Termotransférové číslování potiskne samolepku na její svrchní ochranný film inkoustem.

A2) Potisk hologramu
Hologramové samolepky umíme také potisknout barevně (sítotisk / termotranfer). Na ochranném filmu hologramu díky tomu můžete mít vytištěno například Vaše logo, které zakryje část hologramu (maska). Zvolit lze libovolnou barvu, barevné přechody nejsou možné.

B) Vrstva 2
Do této vrstvy se zpravidla vkládá hlavní grafika, logo společnosti.

C) Vrstva 1
V této vrstvě bývá zpravidla podkladová grafika, pozadí samolepky, které se může skládat například z opakujících se slov typu Original, Genuine, Authentic a podobně.

D) Kovová nosná fólie
Kovová nosná fólie, do které je tištěn samotný hologram. Na výběr je mnoho barev, základní barva je stříbrná a zlatá. Na stříbrné fólii je nejvíce patrný holografický efekt. Na ostatních barevných fóliích včetně zlaté, už není holografický efekt tolik výrazný. V podstatě lze vyrobit hologram v téměř jakékoliv barvě - i ty, které nejsou v nabídce (na dotaz).

E) VOID vrstva
Hologram lze dále zabezpečit příplatkovou VOID vrstvou. Jde prakticky o předřezání nosné hliníkové fólie tak, že destrukce při odlepení bude řízená - předem definovaná. Na výběr je klasický typ destrukce VOID, kdy po odlepení hologramu zůstane na povrchu kovová folie hologramu vyobrazující opakující se nápisy VOID. Další možností je šachovnicový vzor nebo "Honeycomb" (včelí plástev). Opačná část hologramové fólie(negativ) zůstane na svrchní ochranné průhledné vrstvě hologramu a už není možné jeho znovunalepení bez toho, aniž by to bylo patrné. Pokud VOID vrstvu nezvolíte, budou mít hologramy standardní neřízenou ochranu, která při odlepení nechá na povrchu část hologramu (dle lepivosti), pouze se sloupne ochranný film, bez kterého se hologram zničí už při prvním otěru.F) Lepidlo
Nabízíme dva typy lepidel, standardní, které je vhodné pro všechny hladké a odmaštěné povrchy - především papír, sklo, rovné povrchy nebo zesílené lepidlo, díky kterému lze hologramové samolepky lepit i na zdrsněné povrchy typu drsný plast či komaxit.

 

Průběh objednávky

I.
Dle úvodního manuálu vytvořte buď přímo svou vlastní digitální grafickou předlohu, nebo pro Vás předlohu pro výrobu holografického masteru vytvoříme sami dle Vámi specifikované grafické podoby holografické etikety. V tom případě postačí jasně formulovaný slovní popis Vaší představy (včetně velikosti a tvaru) případně doprovozený bitmapovými obrázky firemních log, obchodních značek nebo jakýchkoli obrázků, které chcete prezentovat na svém hologramu. V případě složitějších návrhů můžete pro snazší vizualizaci nakreslit Vaši představu od ruky na papír a poslat naskenovaný nebo vyfocený snímek. Za vytvoření vektorového grafického souboru dle vaší představy účtujeme cca 200Kč u jednodušších návrhů po cca 1000Kč u graficky komplikovaných zakázek. U vícevrstvých hologramů prosím pamatujte na nutnost návrhu vizuální podoby všech vrstev - více k problematice návrhu najdete po kliknutí na jednotlivé typy hologramů při levé straně okna pod tlačítkem "VÁŠ NÁVRH"; např. ukázka návrhu vícevrstvých hologramů. vaše grafické náměty nebo hotové vektorové předlohy prosím zašlete mailem. Na číslech a adresách uvedených v kontaktech jsme Vám k dispozici samozřejmě i pro dotazy před nebo během navrhování grafiky samolepky.


II.
Po přijetí Vaší zakázky provedeme buď validování zaslaného vektorového návrhu nebo jeho vytvoření na základě Vašich požadavků. Pokud jste nás pověřili navržením grafiky, zašleme vám mailem grafický návrh převedený do bitmapové podoby k posouzení. Většinou vytváříme napoprvé několik grafických variant, aby byl usnadněn výběr nejvhodnějšího vzhledu. Vaše připomínky k náhledu či požadavky na zakomponování dalších textových nebo grafických prvků budou promptně realizovány a znovu zaslány k posouzení. Tento proces bude opakován až do vaší úplné spokojenosti s grafickým vzezřením návrhu.


Cena za výrobu jednoho kusu je stanovitelná okamžitě po přijetí Vašeho návrhu a sdělení počtu požadovaných kusů. Volbu samolepícího média si můžete zvolit či změnit i v této fázi návrhu, neboť podklad nikterak nesouvisí s návrhem samotného hologramového obrazu. Pokud se rozhodnete pro "Tamper evident film", tedy "VOID" podklad, sdělte prosím jaké slovo se má objevit při pokusu o strhnutí samolepky (více o volbě možných slov). Kromě nabízených předvyrobených filmů se selektivním odtrhem můžeme vyrobit podklad s jakýmkoli slovem či symbolem dle Vašeho zadání; zákaznická autodestruktivní fólie je pochopitelně spojena s vyššími náklady.


Tato fáze je zakončena potvrzením finální grafické podoby holografického štítku, etikety, samolepky nebo plomby - dle specifikací objednávky. Výslovné odsouhlasení vizuální podoby, počtu kusů a ceny ze strany zákazníka jest závaznou objednávkou k výrobě předmětných komodit. Potvrzená objednávka zakladá právní vztah smlouvy o dílo, jehož předmětem se stává odsouhlasený grafický návrh, počet kusů, provedení a cena. Změny grafického návrhu, typu nebo počtu kusů po uzavření objednávky již nemusejí být možné - bude záviset na stavu výrobního procesu.


III.
Po oboustranné dohodě na základě úkonů popsaných v odstavci II. vyrobíme požadované bezpečnostní samolepící prvky dle Vámi potvrzených parametrů, co se týče vzezření, počtu, stanovených vlastností a ceny. Pokud není námi uvedeno jinak je zakázka vyhotovena zpravidla mezi 15. - 30. dnem po uzavření objednávky.

Související produkty

Dvouvrstvý hologram s vlastním designem

Varianta :
Zvolte požadovaný tvar:
Zvolte barvu fólie:
Zvolte velikost (mm):
šířka x výška
Číslování
Lepidlo
VOID vrstva
Potisk hologramu (termotransfer/sítotisk)
Počet kusů:
Vložení vlastní grafiky:
Nemám vlastní grafiku, chci ji vytvořit od vás (uveďte podrobnosti do poznámky).
Poznámka: